ÇALIŞTAYLAR

     
 
Prof. Dr. YÜCEL KABAPINAR  

Marmara Üniversitesi 

 

1988 yılında Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Müfredat Programı ve Ders Kitapları Açısından Ortaöğretimde (Lise) Tarih Öğretimi” tezle bitirdi. Doktora için YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1995 yılında Leeds Üniversitesi’ne yollandı ve doktorasını “A Comparison Between Turkish and English History Textbooks: Design, Construction and Usability Issues” adlı tez ile bitirdi. Ardından Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Olarak atandı. 2003 yılında ise Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’na geçti. 2007 yılında “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında doçent, 2013 yılında da profesör oldu. Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi alanlarında çalışmaktadır. Kanıt temelli öğrenme/öğretme, sosyal/tarihsel empati, ders kitapları, yerel tarih, sözlü tarih, öğrenme teorileri, biz/öteki algıları temel çalışma alanlarındandır. Tek yazarlı olarak "Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi" ve editör olarak "Çocuk ve Empati" adlı kitapları vardır.

 
   
Çalıştay 1  
Konu : Kanıt Temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi  
Katılımcılar: Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları   
Tema: Parçadan Bütüne Bireysel Anlam Yaratma Peşindeyiz  
Kapsam: Sosyal ve tarihsel sorunların irdelenmesinde kanıtın ne olduğunu kavramak; kanıtı sorgulamayı/soru sormayı geliştirmek; bir deneyim olarak sunulacak kanıtlarla çalışma yaprakları hazırlamak; siz sosyal ya da tarihsel bir konuda kanıt temelli bir konuyu hazırlayın.  
Malzemeler: Sıvı yapıştırıcı, makas, A4 kağıtları (katılımcı sayısı kadar sıvı yapıştırıcı ve makas)  
   
ÇALIŞTAY II  
Konu: Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme: “Sosyal Empati”    
Katılımcılar: Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları    
Tema: Ötekinin Penceresinden Durumu Görmek, Anlamak, Duyumsamak  
Kapsam: Empatinin anlam ve önemi ile bireye/öğrenciye katabileceklerini kavramak; yeni sistemdeki HB ve SB derslerinde empati becerisi; Role bürünerek empati yapalım; yazım yoluyla, resim çizme yoluyla, fotoğraf yorumlama yoluyla empati öğretim teknikleri; yapılmış örnekler üzerinden yöntemi kavramı; sınıf içinde uygularken dikkat edilmesi gerekenler; yeni programdaki konulara uyarlama işlemleri; ölçme ve değerlendirmeyi nasıl yapalım   
   
 

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

 

Salih Çepni, 1963 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun oldu. 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖKDünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında Prof. oldu. Fen eğitimi, STEM, ölçme ve değerlendirme, yaşam temelli soru yazma, bağlam temelli öğrenme vb. konularında çalışmaktadır. 

 

ÇALIŞTAY

Konu: 2018 Fen Programlarında STEM'in Yeri

Katılımcılar: Akademisyenler, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları  

Tema: Fen programları ve STEM ilişkisi, STEM’in ne olduğu, STEM hakkında bilinen yanlışlar

Kapsam: 2018 Fen Programlarının genel tanıtımının yapılması, fen programlarında STEM’in yeri, STEM’in ne olduğu, STEM’in nasıl uygulandığı, STE konusunda ülkemizde yapılan hatalar konuları üzerinde durulacaktır.

 
   
   
 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

 

Ankara Üniversitesi

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Konya-Çumra’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı.  1982 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktor, Doçent ve Profesör ünvanını aldı. Türkçe öğretimi, okuma-yazma öğretimi, hızlı okuma, yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi ve sınıf yönetimi konularında 16 kitap ve 200’den fazla yayını bulunmaktadır.

 
 
 
 
 
 

 


08 Mayıs 2018, Salı 2482 defa okundu