ÇALIŞTAYLAR

Prof. Dr. YÜCEL KABAPINAR

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

1988 yılında Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Müfredat Programı ve Ders Kitapları Açısından Ortaöğretimde (Lise) Tarih Öğretimi” tezle bitirdi. Doktora için YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1995 yılında Leeds Üniversitesi’ne yollandı ve doktorasını “A Comparison Between Turkish and English History Textbooks: Design, Construction and Usability Issues” adlı tez ile bitirdi. Ardından Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Olarak atandı. 2003 yılında ise Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’na geçti. 2007 yılında “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında doçent, 2013 yılında da profesör oldu. Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi alanlarında çalışmaktadır. Kanıt temelli öğrenme/öğretme, sosyal/tarihsel empati, ders kitapları, yerel tarih, sözlü tarih, öğrenme teorileri, biz/öteki algıları temel çalışma alanlarındandır. Tek yazarlı olarak "Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi" ve editör olarak "Çocuk ve Empati" adlı kitapları vardır.

 
Çalıştay 1
Konu : Kanıt Temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
Katılımcılar: Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları 
Tema: Parçadan Bütüne Bireysel Anlam Yaratma Peşindeyiz
Kapsam: Sosyal ve tarihsel sorunların irdelenmesinde kanıtın ne olduğunu kavramak; kanıtı sorgulamayı/soru sormayı geliştirmek; bir deneyim olarak sunulacak kanıtlarla çalışma yaprakları hazırlamak; siz sosyal ya da tarihsel bir konuda kanıt temelli bir konuyu hazırlayın.
Malzemeler: Sıvı yapıştırıcı, makas, A4 kağıtları (katılımcı sayısı kadar sıvı yapıştırıcı ve makas)
 
ÇALIŞTAY II
Konu: Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme: “Sosyal Empati”  
Katılımcılar: Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları  
Tema: Ötekinin Penceresinden Durumu Görmek, Anlamak, Duyumsamak
Kapsam: Empatinin anlam ve önemi ile bireye/öğrenciye katabileceklerini kavramak; yeni sistemdeki HB ve SB derslerinde empati becerisi; Role bürünerek empati yapalım; yazım yoluyla, resim çizme yoluyla, fotoğraf yorumlama yoluyla empati öğretim teknikleri; yapılmış örnekler üzerinden yöntemi kavramı; sınıf içinde uygularken dikkat edilmesi gerekenler; yeni programdaki konulara uyarlama işlemleri; ölçme ve değerlendirmeyi nasıl yapalım 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


13 Nisan 2018, Cuma 1164 defa okundu