ATAÖLYE ÇALIŞMASI

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

16.01.1978 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1995 yılında başladığı Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimden 2002 yılında mezun oldu. 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bilim Dalına doktora eğitimini almak için görevlendirildi. 2006 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı aldı. 2017 yılından beri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir. Araştırmaya dayalı fen eğitimi, bilimsel süreç becerileri, okul dışı fen eğitimi, fen eğitiminde öğrenme-öğretme ve değerlendirme yaklaşımları, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimi alanında çalışmalar yapmaktadır.  Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan 30 makalesi, 35 sözlü bildirisi, yürütücülüğünü yaptığı 3 projesi ve mezun ettiği 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

 

FEN EĞİTİMİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Etkinliğin Tarihi: 11.05.2018

Etkinliğin/Sunumun Adı: Araştıran Zihinler Nasıl Yetiştirilir?

Etkinliğin Amacı: Katılımcılara araştırmaya dayalı öğretim yaklaşımının temel amacını, uygulama sürecini, araştırma sürecinde gerekli bilişsel becerileri, araştırmaya dayalı eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğretmektir. Aynı zamanda katılımcılara araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Etkinliğin Konusu: Araştırmaya dayalı öğretimin amacı, araştırma döngüsü, bilim insanları ve araştırmacı çocukların benzer özellikleri, araştırmaya dayalı öğretimin uygulanmasına yönelik yaygın yanlış inanışlar, araştırma ile kavramların öğretimi, bilimsel süreç becerileri, araştırmaya dayalı öğrenme ortamlarının özellikleri, araştırmaya dayalı sınıflarda öğretmen ve öğrenci rolleri, araştırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri (TGA, 5E, açık uçlu deneyler) konularına değinilecektir. Katılımcılar TGA, 5E ve deneylere yönelik çalışma yapraklarını inceleyecek ve kendileri de bu materyalleri uygulama ve geliştirme imkânı bulacaklardır.

 

Prof. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylül University

Eğitim Fakültesi - Faculty of Education

MATEMATİK EĞİTİMİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Etkinliğin Adı: Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları

Etkinliğin Tarihi: 11.05.2018

Etkinliğin Amacı: Katılımcılara matematiksel modellemeyi tanıtmak, matematik-yaşam etkileşimini açıklamak ve modelleme etkinliklerinde çalışarak deneyim kazanmalarını sağlamak.

Etkinliğin Süresi: 90 dakika

Kullanılacak Malzemeler: Projeksiyon cihazı, bilgisayar, boş kağıtlar, kalemler, fon

kartonları

Katılımcı Sayısı: 100 matematik öğretmeni/öğretmen adayı

Etkinliğin Uygulanışı: Katılımcılar ile 3-4 kişilik çalışma grupları oluşturulacaktır. Matematiğin gerçek yaşam ile ilişkili olduğu durumlar üzerine tartışmalar yapılacak ve onlardan matematik ve gerçek yaşam ilişkisine yönelik örnekler üretmeleri beklenecektir. Beyin fırtınası tekniği ile model, modelleme, matematiksel model ve matematiksel modelleme kavramlarına yönelik farkındalıklar oluşturulmaya çalışılacaktır. Model ve matematiksel model arasındaki farklılıkları anlamlandırmaları için örneklendirmeler yapılacaktır. Bir matematiksel modelleme sürecinin nasıl gerçekleştirildiği, hangi aşamalardan oluştuğu ve bu aşamalarda beklenen öğretmen ve öğrenci yaklaşımlarının neler olduğu hem teorik hem de uygulamaya dönük örnekler üzerinden tartışılacaktır. Farklı kavramları içeren matematiksel modelleme etkinliklerinden örnekler incelenecek ve bu örnekler üzerine katılımcıların grup olarak fikirler üretmeleri beklenecektir. Çalışma gruplarının bu matematiksel modelleme etkinliklerine yönelik çözüm yaklaşımlarını açıklamaları istenecektir.

 
 
 

 
 

 


30 Nisan 2018, Pazartesi 1325 defa okundu