ATAÖLYE ÇALIŞMASI

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

16.01.1978 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1995 yılında başladığı Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimden 2002 yılında mezun oldu. 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bilim Dalına doktora eğitimini almak için görevlendirildi. 2006 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı aldı. 2017 yılından beri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir. Araştırmaya dayalı fen eğitimi, bilimsel süreç becerileri, okul dışı fen eğitimi, fen eğitiminde öğrenme-öğretme ve değerlendirme yaklaşımları, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimi alanında çalışmalar yapmaktadır.  Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan 30 makalesi, 35 sözlü bildirisi, yürütücülüğünü yaptığı 3 projesi ve mezun ettiği 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

 

FEN EĞİTİMİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Etkinliğin Tarihi: 11.05.2018

Etkinliğin/Sunumun Adı: Araştıran Zihinler Nasıl Yetiştirilir?

Etkinliğin Amacı: Katılımcılara araştırmaya dayalı öğretim yaklaşımının temel amacını, uygulama sürecini, araştırma sürecinde gerekli bilişsel becerileri, araştırmaya dayalı eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğretmektir. Aynı zamanda katılımcılara araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Etkinliğin Konusu: Araştırmaya dayalı öğretimin amacı, araştırma döngüsü, bilim insanları ve araştırmacı çocukların benzer özellikleri, araştırmaya dayalı öğretimin uygulanmasına yönelik yaygın yanlış inanışlar, araştırma ile kavramların öğretimi, bilimsel süreç becerileri, araştırmaya dayalı öğrenme ortamlarının özellikleri, araştırmaya dayalı sınıflarda öğretmen ve öğrenci rolleri, araştırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri (TGA, 5E, açık uçlu deneyler) konularına değinilecektir. Katılımcılar TGA, 5E ve deneylere yönelik çalışma yapraklarını inceleyecek ve kendileri de bu materyalleri uygulama ve geliştirme imkânı bulacaklardır.

 
 
 

 
 

 


17 Nisan 2018, Salı 98 defa okundu